Administracja

 

Istotnym elementem wpływającym na sukces projektu informatycznego jest znajomość i rozumienie środowiska, w jakim przeprowadzane będzie wdrożenie projektu. Specyfika administracji publicznej wymaga dodatkowo stałego kontaktu w dłuższym okresie czasu, gdyż częstą sytuacją jest wymiana lub nawarstwianie się rozwiązań z różnych okresów rozwoju technologii informatycznych. IKS-NET sp. z o.o. od początku swojej działalności tworzyła i wdrażała rozwiązania dla administracji publicznej, w szczególności sektora fiskalnego. Opracowany system finansowy dla windykacji należności był z powodzeniem stosowany przez ponad sto urzędów skarbowych oraz niektóre urzędy miasta lub gminy, posiadające właściwe kompetencje.

 

Blisko dziesięcioletni okres współpracy z urzędami pozwolił poznać bardzo dobrze uwarunkowania tego miejsca pracy. Szeroko stosowane obecnie oprogramowanie zarządzające klasy ERP pozwala na integrację danych z wielu kluczowych departamentów (HR, FK, itp.). Utworzone na ich podstawie raporty na temat aktualnego stanu są bezcennym narzędziem zarówno wspomagającym podejmowanie decyzji jak i realizującym zadania sprawozdawczości. Pozwala również zasilić danymi informatycznymi wiele aplikacji obsługujących specyficzne zadania administracji.

 

Wdrażanie złożonych projektów informatycznych to zadanie trudne technicznie i organizacyjnie, zajmujące sporo czasu i wprowadzające ryzyko przejściowych zakłóceń w pracy. Umiejętność współpracy z urzędnikami różnego szczebla to cecha IKS-NET sp. z o.o. uzyskana w wyniku wieloletniej współpracy z urzędami administracji publicznej. Pozwala firmie na skrócenie czasu wprowadzania zmian, oraz minimalizację ryzyka zakłóceń. Biegłe poruszanie się po administracyjnych planach kont czy dogłębne rozumienie złożonych formuł płacowych stosowanych w urzędach to niektóre z szeregu ważnych składników przygotowania wdrożenia.

 

Wśród pracowników IKS-NET są również osoby ze stażem w administracji publicznej zarówno szczebla podstawowego jak i zarządzającego (dyrektorzy wydziałów). Stąd posiadamy praktyczne wsparcie organizacyjnego przygotowania procesu wdrożenia. Co możemy zaoferować administracji publicznej? Aplikacje oparte o technologię bazodanową OracleTM i MSSQL; rozwiązania z obszaru infrastruktury bazujące na HP, Dell, Cisco; oprogramowanie wg potrzeb klienta rozwijane w środowisku Microsoft.

 

 

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.