Manufacturing Execution System

 

Oferujemy Państwu system informatyczny wspomagający podejmowanie decyzji przy planowaniu produkcji jak również w trakcie realizacji planu zamówienia. System MES pozwala na monitorowanie i śledzenie procesu produkcyjnego w celu: minimalizacji czasu; minimalizacji strat; maksymalizacji wydajności. MES pozwala na analizę kolizji wydarzeń produkcyjnych raportowanie pracy maszyn produkcyjnych zarządzanie jakością zarządzanie zasobami (operatorów maszyn). Dzięki MES możliwa jest maksymalizacja KPI (likwidacja punktów gardłowych), obniżenie strat (zmiana SKU, zużycie mediów energetycznych, czas reakcji), likwidacja przekazu informacji w postaci papierowej (eliminacja możliwości popełnienia błędu), certyfikacja wyrobów pod kątem systemów HACCP, AIB oraz ogólnoświatowego systemu bezpieczeństwa żywności (Food Safety), minimalizacja awaryjności maszyn, optymalne wykorzystanie siły roboczej.

 

Firma IKS-NET tworzy i rozwija własny, zintegrowany system MES. System ten znacznie wykracza poza funkcjonalność tradycyjnych systemów klasy MES (Manufacturing Execution System) i obejmuje swym zasięgiem także logistykę, kontrolę jakości i utrzymanie ruchu (CMMS). Dzięki temu pozwala istotnie usprawnić koordynację działań między różnymi działami firm produkcyjnych. IKS-NET - jako specjalistyczna firma z zakresu IT oraz automatyki przemysłowej potrafi rozwiązywac problemy i dostarczać rozwiązań ze świata maszyn. Integracja systemów automatyki z wyższymi poziomami staje się szybsza, bardziej wydajna i łatwiejsza. MES, który wypełnia informacyjną lukę między systemami ERP a halą produkcyjną, nie tylko umożliwia dynamiczne zarządzanie i harmonogramowanie produkcji, ale też wspomaga producentów we wczesnym identyfikowaniu i zapobieganiu problemom w zarządzaniu operacyjnym, odpowiadając m.in. za realizację programów ciągłego ulepszania (continuous improvement programs).

 

IKS

© 2008 IKS-NET.