Trainings and workshops

Oferujemy Państwu obszerną ofertę szkoleniową, która umożliwia optymalne zastosowanie sterowników programowalnych PLC z rodziny Simatic S7 i S5, jak również rozproszonych systemów automatyzacji Simatic PCS 7. Oferta kursowa jest na bieżąco dopasowywana do potrzeb naszych Klientów. Kursy są prowadzone we współpracy z niemiecką firmą Koester GmbH. Kształcenie fachowe odpowiada w pełni profilom wymagań europejskich.

SIEMENS' authorized training center

 Uzyskaliśmy status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego firmy Siemens. Prowadzimy grupę szkoleń autoryzowanych. Po zakończeniu kursu otrzymują Państwo certyfikat potwierdzający ukończenie takiego kursu.
Certyfikat oznaczony jest unikalnym numerem i wpisywany do centralnego rejestru certyfikatów. Posiadanie certyfikatu wydanego przez autoryzowane centrum szkoleniowe jest jednoznaczne z potwierdzeniem ukończenia kursu zgodnego ze standardami oraz wymogami dotyczącymi prowadzenia szkoleń autoryzowanych przez firmę Siemens.

Why trainings?

Podnoszenie świadomości, umiejętności oraz kompetencji w zakresie automatyki przemysłowej przynosi korzyści nie tylko biurom inżynierskim i programistom, ale także służbom utrzymania ruchu (i co za tym idzie - całemu przedsiębiorstwu). Znajomość systemów automatyki pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów oraz utrzymanie płynności. Programiści piszą bardziej czytelne i wydajne aplikacje, automatycy pracujący przy utzrymaniu linii są w stanie szybciej diagnozować i usuwać awarie.

Teoria teorią...

Szkolenia odbywające się w naszej firmie są prowadzone przez inżynierów, którzy na codzień projektują i programują rzeczywiste aplikacje. Dzięki temu, oprócz profesjonalnego programu, jesteśmy w stanie przekazać Państwy fachową wiedzę i nasze doświadczenie.

Ćwiczenie czyni mistrza!

Oczywiście nasze szkolenia oprócz podstaw teoretycznych zawierają szereg ćwiczeń tematycznie związanych z danym zakresem teorii. Po części wykładowej, uczestnicy wykonują ćwiczenia z omówionego materiału. W przypadku pytań prowadzący zawsze jest do dyspozycji kursantów.

Didactic textbooks 

Wszyscy uczestnicy kursów otrzymują specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne. Materiały zawierają wszystkie informacje przekazywane na szkoleniu. Z doświadczenia wiemy, że przydają się w codziennej pracy. Wielu z uczestników korzysta z materiałów podczas codziennej pracy. Każda strona podręcznika szkoleniowego składa się z dwóch części - slajdu, wyświetlanego podczas szkolenia oraz informacji dodatkowych odnoszących się do partii materiału omawianej przy okazji wyśiwetlania slajdu.
Taka organizacja materiałów szkoleniowych pozwala na łatwe odnalezienie szukanych informacji oraz ułatwia przypomnienie właściwości zagadnień z danego zakresu materiałów.

 

Przykładowe materiały

 

IKS

© 2008 IKS-NET.