SZBI

Czym jest System Zarz─ůdzania Bezpiecze┼ästwem Informacji ?

 System Zarz─ůdzania Bezpiecze┼ästwem Informacji (SZBI) z modu┼éem obiegu dokumentów w organizacji jest autorskim rozwi─ůzaniem firmy IKS-NET wspomagaj─ůcym proces zbierania i zarzadzania danymi opartym o Microsoft SharePoint Services.  System, wdro┼╝ony przez nasz zespó┼é cerytikowanych in┼╝ynierów Microsoft, pozwala min. :

  • zminimalizowa─ç czas potrzebny na zarz─ůdzanie polityk─ů bezpiecze┼ästwa informacji
  • zcentralizowa─ç miejsce przechowywania dokumentów z ró┼╝nych obszarów dzia┼éania organizacji
  • zarz─ůdza─ç dokumentami, ich wersjami oraz obiegiem informacji w organizacji
  • da─ç organizacji pewno┼Ť─ç, ┼╝e aktualne wersje dokumentów, zarz─ůdze┼ä, sprawozda┼ä s─ů naprawd─Ö aktualne
  • zredukowa─ç do minimum czas potrzebny do znalezienia (i ewentualnego wydrukowania) obowi─ůzuj─ůcych dokumentów wymaganych przez audytorów zewn─Ötrznych w czasie przeprowadzanego audytu
  • zaplanowa─ç i zarz─ůdza─ç audytami wewn─Ötrznymi
  • zaplanowa─ç oraz przygotowa─ç raporty i sprawozdania zgodnie z przyj─Ötymi normami wewn─Ötrznymi oraz zewn─Ötrznymi regulacjami

Szczegó┼éowy opis funkcjonowania systemu

 System dost─Öpny jest dla u┼╝ytkowników w postaci trzech witryn webowych:

  • witryna informacyjna
  • witryna zarz─ůdcza
  • witryna raportowania

Witryna Informacyjna

Witryna informacyjna jest ogólnodost─Öpna dla wszystkich pracowników przedsi─Öbiorstwa. Udost─Öpnia wszelkie dokumenty zwi─ůzane z wdro┼╝eniem Systemu Zarz─ůdzania Bezpiecze┼ästwem Informacji, które zgodnie z norm─ů musz─ů zosta─ç upublicznione (np. Deklaracja Polityki Bezpiecze┼ästwa, opis procedur formalnych oraz schematów post─Öpowania, rozporz─ůdzenia ogólne itp.)

 

 Witryna Zarz─ůdcza

 Witryna do zarz─ůdzania przeznaczona jest dla okre┼Ťlonego grona uprawnionych osób. Znajduje si─Ö na niej szereg obszarów do zarz─ůdzania dokumentacj─ů oraz rejestrów do wprowadzania i zarz─ůdzania informacjami o stanie kadr, infrastruktury, licencji oprogramowania itp.

 

Witryna Raportowania

Dzi─Öki witrynie raportowania mo┼╝liwe jest szybkie i ┼éatwe sporz─ůdzanie raportów z informacji wprowadzonych na witrynie zarz─ůdczej. 

 

Przykładowy interfejs

Witryna informacyjna daje dost─Öp do podstawowych informacji dotycz─ůcych systemu zarz─ůdzania informacj─ů. Na stronie g┼éównej najcz─Ö┼Ťciej umieszczana jest polityka bezpiecze┼ästwa spó┼éki. 

 

 

Z┼éo┼╝on─ů struktur─Ö witryn mo┼╝na dowolnie modyfikowa─ç. Odno┼Ťniki do poszczególnych witryn oraz rejestrów mo┼╝na dowolnie organizowa─ç na górnym pasku nawigacyjnym oraz na pasku boczny, tzw. pasku szybkiego uruchamiania.

Witryna zarz─ůdcza zawiera pe┼éen zbiór rejestrów do przechowywania informacji o infrastrukturze.

 

 

 W ramach rejestrów mo┼╝na dowolnie dodawa─ç, edytowa─ç oraz przede wszystkim szybko i ┼éatwo wyszukiwa─ç wybrane informacje, np. dane osobowe:

   ... lub informacje o sprz─Öcie teleinformatycznym:

 Informacje wprowadzane s─ů za pomoc─ů jasnych, czytelnych i przyjaznych dla u┼╝ytkownika formularzy:

 

 

 System SZBI pozwala na efektywne zar┼╝─ůdzanie dokumentacj─ů. Aktualne wersje dokumentów wraz z histori─ů wersji s─ů przechowywane razem na witrynach webowych. Dzi─Öki temu, odnalezienie w┼éa┼Ťciwego dokumentu jest niezwykle ┼éatwe, a czas po┼Ťwi─Öcony na to zadanie zostaje skrócony do absulutnego minimum.

 

 Ka┼╝dy dokument przed opublikowaniem go w systemie powinien by─ç zaakceptoway przez uprawnione do tego osoby. Proces akceptacji i publikacji mo┼╝e by─ç w pe┼éni zautomatyzowany dzi─Öki implementacji tzw. przep┼éywów pracy:

 

 

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.