Ocena pracownicza

NO TRANSLATION AVAILABLE

Program badania kompetencji pracowniczych

 

 

System oceny pracowniczej jest wymogiem stawianym przez regulacje Unii Europejskiej.

 

Ocena ta nie jest tylko wymogiem, ale przede wszystkim właściwym i bardzo ważnym narzędziem w zarządzaniu instytucją. Właściwie stosowane daje ogromne możliwośc wsparcja rozwoju własnej kadry, która odpowiednio wspierana osiąga wymierne sukcesy. Niezmiennie, w celu osiągnięcia rozwoju, potrzebna jest właściwa i precyzyjna identyfikacja możliwości, kwalifikacji danej osoby.

Wiedza poparta statystykami w czasie, pozwala na perfekcyjne ukierunkowanie rozwoju osób i odpowiednie przydzielanie kompetencji.

 

Nasza firma we współrpacy z jedną z większych jednostek admninistracji publicznej we Wrocławiu przygotowała dedykowane narzędzie, idealnie wpisujące się w to zadanie.

Nasz system może być zintegrowany z naszymi (oraz firm trzecich) aplikacjami i systemami obiegu dokumentów i informacji, systemami ERP itp.

 

Z przyjemnością przedstawimy Państwu możliwości systemu na dedykowane prezentacji w naszej siedzibie lub u Państwa w Instytucji w dogodnym dla Państwa terminie.

 

 

 

Poniżej prezentujemy skrócony opis produktu.

 

Do końca roku przekazujemy pordukt na preferencyjnych warunkach za 1 PLN netto * 

 

Najpoważniejszym problemem życia zawodowego jest praktyczna realizacja zasady "właściwy człowiek na właściwym miejscu". Dotyczy to zarówno zatrudnionych jak i zatrudniających. Określenie niezbędnych wymagań na poszczególnych stanowiskach pracy pozwala na lepsze i szybsze, a co za tym idzie i tańsze osiąganie założonego celu. Ułatwia również przyjęcie do pracy osoby o odpowiednim wykształceniu, doświadczeniu i walorach osobistych. Ustalenie umiejętności i możliwości pracownika pozwala zaplanować właściwe szkolenia uzupełniające wiedzę potrzebną do realizacji wyznaczonych zadań.Program badania kompetencji pracowniczych porównuje wymagania zdefiniowane dla stanowiska pracy z cechami zatrudnionego pracownika. Otrzymane raporty pozwalają kierownikom poszczególnych szczebli ustalić luki kompetencyjne i właściwie dysponować zadania do wykonania, jak również planować najbardziej pożądane szkolenia pracownicze. Powiązania przedstawiane przez program badania kompetencji między zatrudnionymi pracownikami a potrzebami poszczególnych stanowisk wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym przez normę ISO 9001 w zakresie okresowej oceny jakości pracy.Program realizuje cztery podstawowe procesy:

 

  • Definiowanie kompetencji poszczególnych stanowisk
  • Przypisanie osób do stanowisk
  • Wypełnienie oceny oczekiwanej i aktualnej badanych kompetencji
  • Tworzenie raportów

 

Poszczególne moduły funkcjonalne są zintegrowane na jednej platformie Microsoft Windows Server 2008.

 

Jako baza danych wykorzystany został Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services. To wydajny i darmowy silnik bazy danych, oferujący dodatkowo mechanizmy i usługi raportowania oraz funkcje integracji z innymi systemami bazodanowymi.

Moduł administracyjny oparty o Microsoft Access Runtime jest zainstalowany jedynie na stacjach uprawnionych użytkowników. Umożliwia pełne zarządzanie kompetencjami, przypisywanie kompetencji (miękkich i twardych) do stanowiska, przypisanie stanowiska do pracowników, przyporządkowanie przełożonego do pracowników.

Moduł oceny korzysta z serwera IIS 7.0 jest dostępny dla oceniających poprzez przeglądarkę internetową z dowolnej stacji włączonej do lokalnej sieci komputerowej. Wymaga autoryzacji użytkownika. Pozwala dokonać ocen oczekiwanych oraz aktualnie zdefiniowanych kompetencji.

Moduł raportowania korzysta z technologii Microsoft Reporting Service. Pozwala uprawnionym użytkownikom na generowanie zestawień ankiet, analizę danych oraz eksport do formatów zewnętrznych (xls, doc, pdf).

 

Możliwość sprawdzenia efektu naszej pracy jest naszą najlepszą wizytówką, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszym dotychczasowym klientem: Urzędem Miasta we Wrocławiu.

 

*Oferowana cena dotyczy jedynie sprzedazy wraz z opieką serwisową 

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.