enovaNet Kadry Płace

NO TRANSLATION AVAILABLE

enovaNet Kadry Płace

enovaNet Kadry Płace jest platformą internetową stworzoną w celu poszerzenia funkcjonalności stacjonarnej aplikacji enova Kadry Płace o elektroniczny dostęp pracowników oraz kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych. Możliwość samodzielnej obsługi spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu zapewnia przyspieszenie obiegu informacji oraz ograniczenie do minimum niezbędnej biurokracji.

Wybrane funkcjonalności modułu dla pracownika:

  • sprawdzanie dostępnego limitu urlopowego,
  • składanie wniosków urlopowych,
  • przeglądanie danych dotyczących ewidencji czasu pracy,
  • sprawdzanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
  • przeglądanie kwot wynagrodzeń i drukowanie pasków wypłat,
  • drukowanie raportów kadrowych.

Wybrane funkcjonalności modułu dla kierownika:

  • przeglądanie danych podwładnych pracowników,
  • zatwierdzanie wniosków urlopowych,
  • wprowadzanie czasu pracy pracowników,
  • przygotowanie wydruków różnorodnych raportów kadrowych i zestawień.

Pobierz pełny opis modułu.

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.