Księga Inwentarzowa

NO TRANSLATION AVAILABLE

enova Księga Inwentarzowa

Moduł Księga Inwentarzowa służy do ewidencji wszelkich zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem. Dzięki wbudowanym narzędziom tego modułu automatyzuje się tworzenie planów amortyzacji oraz automatycznie zasila danymi moduły księgowe.

Wybrane funkcjonalności modułu:

  • tworzenie planów amortyzacji różnych rodzajów: liniowej, degresywnej i jednorazowej,
  • inwentaryzację środków trwałych
  • prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi: przeglądy, legalizacje, wyceny,
  • automatyczne obliczanie wartości odpisów amortyzacyjnych,
  • rozliczanie ulg inwestycyjnych.

Moduł dostępny jest w Pakiecie Srebrnym oraz Złotym.

Pobierz pełny opis modułu.

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.