Księga Podatkowa

NO TRANSLATION AVAILABLE

enova Księga Podatkowa

Moduł enova Księga Podatkowa zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie rozliczeń podatkowych, sporządzania deklaracji i sprawozdań, księgowania oraz ewidencjonowania wygenerowanych dokumentów. Aplikacja przydatna będzie zarówno dla firm rozliczających się na zasadach ogólnych jak i podatników rozliczających się ryczałtowo.

Wybrane funkcjonalności modułu:

  • prowadzenie ewidencji wszelkich dokumentów księgowych we współpracy z innymi modułami (np. Faktury i Handel),
  • tworzenie bufora księgowań,
  • ewidencjonowanie VAT zakupów i sprzedaży,
  • automatyczne generowanie deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie rozliczeń środków pieniężnych, w tym ewidencji wyciągów bankowych oraz raportów kasowych,
  • automatyczne przygotowanie dokumentów tj. noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty oraz potwierdzenia salda dzięki wbudowanym wzorcom,
  • tworzenie różnorodnych zestawień księgowych,
  • elastyczne wprowadzenie poprawek dokumentów lub dekretów przy wykorzystaniu bufora księgowań.

Pobierz pełny opis modułu.

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.