Moduły Dodatkowe

NO TRANSLATION AVAILABLE

enova Analizy MS Excel

Moduł enova Analizy MS Excel jest dodatkiem, który we współpracy z enova Księga Handlowa ułatwia szybkie i bezproblemowe tworzenie dowolnych analiz księgowo-finansowych w oparciu plan kont. Analizowane dane są dynamicznie uaktualnianie z bazy danych enova, dzięki czemu nie ma konieczności ręcznego tworzenia aktualizacji sporządzonych zestawień.


enova Jednostki Budżetowe

Dodatek enova Jednostki Budżetowe wzbogaca funkcjonalność Księgi Handlowej o rozwiązania przeznaczone dla zakładów i jednostek budżetowych prowadzących księgowość z wykorzystaniem klasyfikacji budżetowej. Moduł posiada rozbudowane narzędzia sprawozdawczości dostosowane do specyfiki budżetu. Pozwala na generowanie wydruków wymaganych sprawozdań na podstawie zarejestrowanych operacji księgowych m. in. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30.


enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Moduł dodatkowy enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspomaga procesy ewidencji i rozliczeń środków finansowych. Pozwala na import raportu operacji bankowych oraz wpłat i wypłat do Ewidencji Środków Pieniężnych. Format importu definiowany jest przez Producenta dla dowolnego banku w ramach zakupionej licencji. Aplikacja umożliwia także definiowanie standardowych mechanizmów programu - matryc oraz automatyczne księgowanie wyciągów, co znacząco ułatwia i przyspiesza rozliczenia, bez konieczności "ręcznego" wprowadzanie danych do systemu.


enova Wirtualne Wyciągi Bankowe

enova Wirtualne Rachunki Bankowe to dodatkowe rozwiązanie, które poszerza funkcjonalność modułu Ewidencji Środków Pieniężnych. Moduł umożliwia generowanie indywidualnych numerów wirtualnych rachunków bankowych dla kontrahentów podczas wprowadzania faktury sprzedaży. System pozwala na automatycznie prowadzenie rozliczeń wpłat i należności z zaimportowanych elektronicznych zestawień operacji bankowych na podstawie zgodności numeru rachunku. Moduł dedykowany jest firmom oferującym dwoje produkty i usługi znacznej liczbie odbiorców tj.: dostawcy usług telekomunikacyjnych, Internetu, telewizji cyfrowej lub kablowej, zakładom energetycznym, gazowniczym, wodociągowym, spółdzielniom mieszkaniowym i zarządcom wspólnot mieszkaniowych, firmom ubezpieczeniowym i uczelniom.


enova Importy Księgowe

Moduł dodatkowy enova Importy Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające wymianę danych między różnymi bazami danych. Rozwiązanie dedykowane jest w firmom, których księgowość prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa takich jak np. biura rachunkowe bądź firmy wielooddziałowe pracujące na różnych bazach danych w enova. Importy Księgowe umożliwiają odpowiednią konfigurację danych wyeksportowanych z bazy operacyjnej, gdzie dokumenty zostały stworzone, do bazy docelowej, gdzie zapisywane są w ewidencji księgowej. Moduł posiada narzędzia zabezpieczające przed wielokrotnym zaimportowaniem tych samych danych. Moduł jest w pełni zintegrowany z dodatkiem enova Eksporty Księgowe.


enova Eksporty Księgowe

enova Eksporty Księgowe to moduł dodatkowy stworzony dla firm, których księgowość prowadzona jest na zewnątrz. Pozwala na sprawne wyeksportowanie danych z bazy operacyjnej sytemu z poziomu Ewidencji Dokumentów enova. Dokumenty można wyeksportować do jednego pliku, który może zostać zaimportowany poprzez enova Importy Księgowe do księgowości enova lub do innego zewnętrznego programu księgowego przy użyciu dodatku integrującego.


enova Pracownicy Eksportowi

enova Pracownicy Eksportowi to moduł dodatkowy wzbogacający funkcjonalność enova Kadry i Płace o narzędzia związane z naliczaniem wynagrodzeń pracownikom zagranicznym.


enova Pracownicy Uczelni

Moduł enova Pracownicy Uczelni został zaprojektowany jako dodatek zwierający pakiet narzędzi do obsługi personelu uczelni wyższej wzbogacjący funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace.


enova Pracownicy Przeszeregowanie

enova Pracownicy Przeszeregowanie to moduł dodatkowy ułatwiający zarzadzanie stawkami wynagrodzeń pracowników. Umożliwia on seryjne wprowadzanie awansów i zamian płacowych dla wielu pracowników jednocześnie, bez konieczności uzupełniania danych dla każdego pracownika z osobna. Przeszeregowania mogą być dokonywane ze względu na określoną kwotę wynagrodzenia bądź procent stawki.


enova Pracownicy Koszty Projektów

Moduł enova Pracownicy Koszty Projektów jest dodatkiem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace. Umożliwia rozdzielenie wynagrodzeń pracowników według miejsca powstania kosztów wynagrodzeń. Moduł daje możliwość rozliczenia czasu pracy i przypisania naliczanego wynagrodzenia do poszczególnych projektów realizowanych przez firmę.


enova 4Trans (Tachoscan)

Dodatek dedykowany firmom transportowym - umożliwia wymianę informacji na temat czasu pracy pracowników z systemem 4Trans.


enova Czas Pracy (import z XML)

Dodatek umożliwiający zaimportowanie czasu pracy z zewnętrznego systemu w postaci pliku XML.


enova Praca na wielu bazach

Moduł enova Praca na wielu bazach jest dodatkiem zaprojektowanym do zarżadzania system, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych. Umożliwia zarządzanie wskazanymi bazami z tzw. "bazy głównej (master)".


enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)

Moduł dodatkowy enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) zapewnia wsparcie dla procesów zarządzania odzieżą roboczą i wyposażeniem pracowników tj. wydawanie, zwrot, zagubienie czy zniszczenie. Ewidencja wszystkich tych procesów prowadzana jest bezpośrednio z poziomu kartoteki pracownika. Dodatek współpracuje z modułem enova Kady i Płace oraz enova Handel.


enova Import/Eksport RCP

Moduł dodatkowy enova Import/Eksport RCP stanowi rozszerzenie funkcjonalności modułu enova Kadry i Płace. Pozwala na wymianę danych pomiędzy czytnikami RCP, a programem enova.


enova Automatyczne RCP (import)

enova Automatyczne RCP (import) jest dodatkiem, który rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o rozwiązanie automatycznego zaczytywania "wygładzonych" danych z czytników RCP w formacie .txt do programu kadrowo-płacowego enova za pomocą dodatkowych tabel Wejścia i Wyjścia RCP.


enova Norma Pracy

Moduł dodatkowy enova Norma Pracy umożliwia tworzenie dodatkowych zbiorczych zestawień: norma czasu pracy oraz czas pracy rozszerzając funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace. Aplikacja pozwala na hurtową modyfikację norm i czasu pracy dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników. Umożliwia także przypisanie informacji o projekcie, w ramach którego wykonywana jest praca.


enova SMS

enova SMS to dodatek stwarzający dodatkowy kanał komunikacji z Kontrahentami lub Pracownikami za pomocą wiadomości SMS wysyłanych z programu enova. System daje możliwość automatycznego pobrania numerów telefonów komórkowych przypinanych do kartoteki Kontrahenta, Osoby kontaktowej czy Pracownika, bądź ich ręcznego uzupełnienia. Aplikacja jest zintegrowana z modułem enovaCRM, dzięki czemu wysłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem.


enova CRM Outlook

Moduł enova CRM Outlook jest narzędziem ułatwiającym zarządzanie korespondencją z Kontrahentami. W połączeniu z modułem enova CRM umożliwia eksport przychodzących oraz wychodzących wiadomości e-mail z programu MS Outlook. Program daje możliwość definiowania wybranej kategorii sprawy jakiej dotyczy dana wiadomość i rejestruje ją jako zdarzenie. Dodatek pozwala wskazać kontrahenta bądź osobę kontaktową, która jest nadawcą lub odbiorcą korespondencji elektronicznej oraz zapamiętuje tę konfigurację przy kolejnym imporcie, dzięki czemu kolejne wiadomości zaczytywane są automatycznie.


enova eFakturaKIR (invooclip)

Moduł pozwalający na wysyłanie e-faktur bezpośrednio z modułu Handel.

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.