Disaster Recovery

NO TRANSLATION AVAILABLE

Co się stanie w przypadku awarii związanej z systemami IT? Czy będziesz wtedy w stanie realizować zaplanowane procesy biznesowe? Jaki będzie czas pełnego odzyskania wszystkich wymaganych usług? Czy wiesz ile taki przestój może trwać i ile będzie przedsiębiorstwo kosztować? Jak minimalizować koszty związane z zapewnieniem wymaganego poziomu ciągłości działania Firmy?

Odpowiedzi na te pytania uzyskujemy w momencie wdrożenia w Firmie "Procedur Disaster Recovery", które są zbiorem wytycznych oraz strategii związanych z reagowaniem firmy na nieoczekiwane zdarzenia. Przygotowanie planu BCP (Bussiness Continuity Plan) jest niezbędne dla każdego świadomego właściciela. Dysponując zespołem doświadczonych ekspertów w skład, którego wchodzą inżynierowie zarówno technologii IT oraz rozwiązań przemysłowych mamy przyjemność zaoferować produkt "BCP4You"*.

 

               "BCP4YOU" - co nas wyróżnia.  

Na rynku dostępnych jest wiele pudełkowych produktów do wykonywania kopii zapasowych (backupu), które mają w opisie "disaster recovery" cokolwiek by to nie znaczyło. Musimy uświadomić sobie, że przygotowanie i wdrożenie procedur "Disaster recovery" nie powinno z definicji sprowadzać się do koniczności zakupu dodatkowego oprogramowania i ponoszenia w związku z tym kosztów. Plan BCP traktować należy jako proces i zespół IKS-NET tak stara się go zrealizować by zmaksymalizować potencjał w sprzęcie i oprogramowaniu, który Klient już posiada (bez konieczności zakupu dodatkowych produktów czy też licencji). Możliwe jest to dzięki przyjętej przez nas metodologii pracy obejmującej następujące etapy realizacji procesu:  

 

-      Analiza istniejącego środowiska i określenie usług krytycznych dla funkcjonowania firmy w wyniku, której Klient otrzymuje raport zawierający RTO oraz RPO dla każdej ze zdefiniowanych usług wraz z prawdopodobieństwem wystąpienia awarii w danym środowisku dla różnych typów awarii

-      Przygotowanie wariantów rozwiązań oraz procedur uwzględniających potencjał sprzętu i oprogramowania, które Klient już posiada. Dla rozwiązań przemysłowych plan "BCP" jest przygotowywany zgodnie z wytycznymi GAMP5

-      Wybór najkorzystniejszego kosztowo rozwiązania w infrastrukturze Klienta rozwiązania przy zachowaniu rzeczywistych wymagań biznesowych (RTO i RPO)

-      Wdrożenie (lub pomoc we wdrożeniu) przygotowanych procedur

-      Opcjonalne szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za nadzorowanie procesu

-      Audyt poprawności ich działania wykonywany w okresie 6 miesięcy od zakończenia wdrożenia

 

 

             "BCP4YOU" - korzyści dla Klienta.

ü  Masz pewność, że w przypadku awarii sprzętu, oprogramowania lub zdarzenia losowego uruchomisz środowisko IT, linię produkcyjną dostęp do usług etc. założonym przez plan BCP czasie

 

ü  Masz pewność, że znasz koszty związane z utrzymaniem infrastruktury koniecznej do zapewnienia zdefiniowanego poziomu ciągłości działania

 

ü  Masz pewność, że nie jesteś zależny od konkretnego pracownika, którego brak podczas awarii spowodowałby niemożliwość przywrócenia środowiska do działania w oczekiwanym czasie.

 

                "BCP4YOU" - koszty

Mitem jest dla nas potoczne stwierdzenie, że uruchomienie projektu BCP/DR w firmie oznacza poniesienie przez nią bardzo dużych kosztów. Jesteśmy zorientowani na to by maksymalnie wykorzystać zasoby, które przedsiębiorstwo już posiada i tak dobrać technologie by inwestycje w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie ograniczyć do niezbędnego minimum. Staramy się by złożoność środowiska była podstawowym wyznacznikiem nakładów, które należy ponieść przy wdrożeniu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami prosimy o kontakt z działem handlowy@iks-net.pl który przy wsparciu inżynierów oszacuje koszt realizacji dla Waszego środowiska.

 

               "BCP4YOU" - zrealizowane projekty "case study"  

Poniżej przedstawiamy wybrany przez nas przypadek użycia produktu "BCP4YOU".

Klient - Bank działający na terenie woj. dolnośląskiego

Cele biznesowe:

 

    - zapewnienie ciągłości działania systemów bankowych w przypadku awarii któregokolwiek z serwerów fizycznych pracujących na potrzeby systemu bankowego

    - minimalizacja kosztów związanych z rozbudową infrastruktury sprzętowej

    - zgodność z regulacjami prawnymi obowiązującymi banki

 

Realizacja projektu:

Projekt zrealizowany został w 2011 roku. Wykonano analizę i wdrożono rozwiązania, które w pełni zrealizowały wszystkie zdefiniowane potrzeby. Optymalizując koszty środowiska zapasowego wdrożono platformę wirtualizacji dla zapasowego centrum. Zmodyfikowano istniejące procedury wykonywania kopii zapasowych oraz metodologię ich weryfikacji. Zaimplementowano rozwiązanie śledzące stan usług krytycznych oraz reagujące na błędy, które potencjalnie mogą wystąpić. Wspólnie z Klientem wykonano niezbędne testy potwierdzające zdefiniowane w projekcie założenia.

 

 

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.