e-HelpDesk

NO TRANSLATION AVAILABLE

 

Produkt:


eHelpDesk - Elektroniczy system wspierający obsługę zgłoszeń dla działów IT

 

 

Potrzeby i korzyści klienta, które produkt realizuje.

 

Co robią pracownicy działu IT? Dlaczego tak długo muszę czekać na naprawę mojego komputera/aplikacji? Nie mogę pracować, a informatycy nic z tym nie robią.

Czy spotkałeś się z takimi stwierdzeniami? Są one czasami prawdziwe, czasami bardzo krzywdzące. Im więcej systemów informatycznych i aplikacji wykorzystujemy w firmie tym więcej potencjalnych problemów może się pojawiać. Przepływ informacji od użytkownika do administratora (lub firmy zewnętrznej) jest często wąskim gardłem zmniejszającym produktywność i generującym niepotrzebne, stresujące sytuacje. Z naszego doświadczenia wiemy, że prosty i intuicyjny sposób zgłaszania problemów jest podstawą do szybkiej realizacji zleceń, planowania i rezerwacji zasobów oraz raportowania ich rozwiązania. Pomaga kierownikom działów IT w dużych przedsiębiorstwach zarządzać działem oraz stanowi swojego rodzaju bazę wiedzy pozwalającą minimalizować czas potrzebny do pozytywnego zamknięcia zlecenia. Dlatego też inżynierowie IKS-NET stworzyli system eHelpDesk. Poprzez intuicyjny interfejs dostępny z poziomu przeglądarki internetowej każdy pracownik może zgłosić problem, określić jego ważność i śledzić postępu w jego realizacji. Kierownicy działów IT mogą przypisywać zasoby (ludzi) do realizacji poszczególnych zadań oraz otrzymują raporty z czasu i sposobu ich realizacji. System idealnie sprawdza się również wtedy, gdy nie mamy dedykowanego działu IT i korzystamy z wiedzy firmy zewnętrznej, gdyż lepiej pozwala kontrolować koszty oraz sposób/czas (efektywność) realizacji zleceń.

 

Potencjalni odbiorcy  produktu

 

Rozwiązanie bardzo skalowalne od małych (SBS) do bardzo dużych przedsiębiorstw.

 

Procedura postępowania w przypadku Państwa zainteresowania

 

W przypadku klienta zainteresowanego wdrożeniem eHelpDesk inżynier firmy IKS-NET kontaktuje się z osobami technicznymi w celu określenia rzeczywistych potrzeb, oczekiwań i aktualnej konfiguracji środowiska klienta.  Pozwoli nam to przygotować harmonogram i oszacować koszty wdrożenia rozwiązania co z kolei umożliwi przygotowanie oferty handlowej dla klienta.
Po podpisaniu zlecenia na wykonanie usługi dział inżynierski jest w stanie przystąpić do realizacji projektu w zależności od dostępnych aktualnie zasobów.

 

 

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.