Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

NO TRANSLATION AVAILABLE

 

Produkt:                            


Elektroniczny system wspierający zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie w oparciu o normę ISO 27001

 

 

Potrzeby i korzyści klienta, które realizuje produkt.            

 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jednym z najcenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa jest informacja. W dobie rosnącej konkurencji, łatwości dostępu do szybko rozwijającej się technologii właściwe oszacowanie minimalnego wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla zasobów informatycznych firmy, wdrożenie oraz przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa Informacji ogranicza ryzyko wycieku danych i dokumentów oraz potencjalne straty z tym związane.           

Implementacja norm bezpieczeństwa jest gwarancją dla Klientów przedsiębiorstwa, że współpraca z nimi odbywa się na poziomie najwyższych standardów i może być niewątpliwym atutem w znajdowaniu nowych rynków i kontrahentów.        

Właściciele (zarząd) zyskują pewność, że po wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przedsiębiorstwo dołożyło wszelkich starań by wdrożyć rozwiązanie i mechanizmy chroniące wiedzę, która jest podstawą rozwoju i zachowania konkurencyjności na rynku.

Wieloletnie doświadczenie firmy IKS-NET w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań wspierających ochronę informacji w przedsiębiorstwie zaowocowało stworzeniem unikatowego Elektronicznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który pozwala sformalizować i zmniejszyć koszty wdrożenia i utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w organizacji. Dedykowani inżynierowie IKS-NET przeprowadzą u Państwa audyt wskazując potencjalne obszary zagrożeń oraz opracują procedury i pomogą je wdrożyć przeciwdziałając tym zagrożeniom.

 

Potencjalni odbiorcy produktu

 

Rozwiązanie bardzo skalowalne od średnich do bardzo dużych przedsiębiorstw. Produkt przyniesie najwięcej korzyści w sektorze przemysłowym,  finansowym, firmach projektowych, w których panuje wysoka świadomość o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo informacji. Firmy takie mają wewnętrzne regulacje, zarządzenia ale często nie mają systemu oraz kompleksowego podejścia do zagadnienia.

 

Procedura postępowania w przypadku Państwa zainterseowania 

 

W przypadku Państwa zainteresowania wdrożeniem systemu do zarządzania Polityką Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji lub wdrożeniem samej Polityki, pierwszym etapem powinno być spotkanie naszych specjalistów z osobami decyzyjnymi w celu określenia rzeczywistych potrzeb i Państwa oczekiwań (z ewentualną demonstracja działającego u nas systemu) tak by na wstępnym etapie określić wspólne stanowisko. Pozwoli nam to przygotować rzeczywisty harmonogram i oszacować koszty wdrożenia rozwiązania co z kolei umożliwi przygotowanie dedykowanej oferty handlowej.

 

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.