Dedykowana opieka serwisowa

NO TRANSLATION AVAILABLE

 

Wszystkie systemy i infrastruktury muszą być utrzymywane w sprawności aby inwestycje w nie poniesione stale przynosiły zyski.

 

Nasz zespół jest przygotowany na wsparcie Państwa w realizacji tego odpowiedzialnego zadania. Forma współrpacy i jej zakres oczywiście zależą od Państwa indywidualnych potrzeb, które muszą być określone podczas wstępnej, bezpłatnej analizy.

 

Poniżej przedstawiamy skrótowo kilka  poziomów w zakresie monitoringu, które najczęściej wybierane są przez naszych klientów.

 

 • Zielony - podstawowe czynności wykonywane niezależnie od klienta
  - Sprawdzenie możliwości zalogowania się na serwer
  - Sprawdzenie czy występują błędy w logach, zapis logów, zapisanie i przekazanie informacji o ewentualnych błędach
  - Sprawdzenie wykorzystania podstawowych zasobów sprzętowych urządzenia i raport z wyników
 •  

 • Żółty - wizyta osobista i podstawowe czynności wykonywane na miejscu po uprzednim uzgodnieniu z klientem terminu wizyty:
  - Raport z temperatury, wilgotności serwerowni przy wykorzystaniu miernika zapisany w dzienniku serwera po powrocie
  - Wykonanie okresowej konserwacji sprzętowej urządzeń (przedmuchanie, ocena wizualna) ? raport wykonania
 •  

 • Pomarańczowy - pakiet zapewniający utrzymanie dostępu do danych na poziomie zdefiniowanym w umowie:
  - Przygotowanie i wdrożenie planu wykonywania kopii zapasowych dla klienta - zatwierdzony dokument potwierdzony przez obie strony
  - Monitoring poprawności wykonania kopii zapasowych na podstawie zaplanowanego harmonogramu
  - Testowe (losowe) odzyskanie wybranego pakietu danych potwierdzające prawidłowy stan kopii zapasowych ? czynność wykonywana raz w miesiącu o ile umowa z klientem nie mówi inaczej
 •  

 • Czerwony - pakiet rozszerzony zapewniający automatyczną reakcję w przypadku zgłoszenia lub wykrycia błędu mającego wpływ na poprawną pracę urządzenia:
  - Każdorazowe przygotowanie raportu do klienta o przyczynie (jeśli da się ją ustalić) i sposobie jego rozwiązania
 •  

 • Srebrny - pakiet zapewniający uruchomienie urządzenia w przypadku awarii software w czasie 1 NBD w przypadku awarii sprzętowej 1 NBD po dostarczeniu sprzętu przez dystrybutora
  - Uwaga: Dla tej usługi wymagane jest podpisanie umowy na pakiety: zielony, pomarańczowy, żółty
 •  

 • Złoty - pakiet zapewniający uruchomienie urządzenia w przypadku dowolnej awarii (z wyłączeniem stanów klęski żywiołowej, ataków terrorystycznych itp.) w czasie 1 NBD
  - Uwaga: Dla tej usługi wymagane jest podpisanie umowy na pakiety: zielony, pomarańczowy, żółty oraz umowy na sprzęt (technologie) zastępczą pozwalającą przywrócić funkcjonalność w zadeklarowanym czasie
 •  

 • Platynowy - pakiet indywidualny negocjowany każdorazowo z klientem obejmujący:
  - Wybór pakietu srebrnego lub złotego
  - Indywidualne czasy reakcji na zdarzenie
  - Spersonalizowane narzędzia monitoringu
  - Dedykowany system raportowania
 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.