SZBI

NO TRANSLATION AVAILABLE

Czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ?

 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) z modułem obiegu dokumentów w organizacji jest autorskim rozwiązaniem firmy IKS-NET wspomagającym proces zbierania i zarzadzania danymi opartym o Microsoft SharePoint Services.  System, wdrożony przez nasz zespół cerytikowanych inżynierów Microsoft, pozwala min. :

  • zminimalizować czas potrzebny na zarządzanie polityką bezpieczeństwa informacji
  • zcentralizować miejsce przechowywania dokumentów z różnych obszarów działania organizacji
  • zarządzać dokumentami, ich wersjami oraz obiegiem informacji w organizacji
  • dać organizacji pewność, że aktualne wersje dokumentów, zarządzeń, sprawozdań są naprawdę aktualne
  • zredukować do minimum czas potrzebny do znalezienia (i ewentualnego wydrukowania) obowiązujących dokumentów wymaganych przez audytorów zewnętrznych w czasie przeprowadzanego audytu
  • zaplanować i zarządzać audytami wewnętrznymi
  • zaplanować oraz przygotować raporty i sprawozdania zgodnie z przyjętymi normami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi regulacjami

Szczegółowy opis funkcjonowania systemu

 System dostępny jest dla użytkowników w postaci trzech witryn webowych:

  • witryna informacyjna
  • witryna zarządcza
  • witryna raportowania

Witryna Informacyjna

Witryna informacyjna jest ogólnodostępna dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Udostępnia wszelkie dokumenty związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, które zgodnie z normą muszą zostać upublicznione (np. Deklaracja Polityki Bezpieczeństwa, opis procedur formalnych oraz schematów postępowania, rozporządzenia ogólne itp.)

 

 Witryna Zarządcza

 Witryna do zarządzania przeznaczona jest dla określonego grona uprawnionych osób. Znajduje się na niej szereg obszarów do zarządzania dokumentacją oraz rejestrów do wprowadzania i zarządzania informacjami o stanie kadr, infrastruktury, licencji oprogramowania itp.

 

Witryna Raportowania

Dzięki witrynie raportowania możliwe jest szybkie i łatwe sporządzanie raportów z informacji wprowadzonych na witrynie zarządczej. 

 

Przykładowy interfejs

Witryna informacyjna daje dostęp do podstawowych informacji dotyczących systemu zarządzania informacją. Na stronie głównej najczęściej umieszczana jest polityka bezpieczeństwa spółki. 

 

 

Złożoną strukturę witryn można dowolnie modyfikować. Odnośniki do poszczególnych witryn oraz rejestrów można dowolnie organizować na górnym pasku nawigacyjnym oraz na pasku boczny, tzw. pasku szybkiego uruchamiania.

Witryna zarządcza zawiera pełen zbiór rejestrów do przechowywania informacji o infrastrukturze.

 

 

 W ramach rejestrów można dowolnie dodawać, edytować oraz przede wszystkim szybko i łatwo wyszukiwać wybrane informacje, np. dane osobowe:

   ... lub informacje o sprzęcie teleinformatycznym:

 Informacje wprowadzane są za pomocą jasnych, czytelnych i przyjaznych dla użytkownika formularzy:

 

 

 System SZBI pozwala na efektywne zarżądzanie dokumentacją. Aktualne wersje dokumentów wraz z historią wersji są przechowywane razem na witrynach webowych. Dzięki temu, odnalezienie właściwego dokumentu jest niezwykle łatwe, a czas poświęcony na to zadanie zostaje skrócony do absulutnego minimum.

 

 Każdy dokument przed opublikowaniem go w systemie powinien być zaakceptoway przez uprawnione do tego osoby. Proces akceptacji i publikacji może być w pełni zautomatyzowany dzięki implementacji tzw. przepływów pracy:

 

 

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.