Bootcamp CCIE

NO TRANSLATION AVAILABLE

BOOTCAMP CCIE

BOOTCAMP CCIE stanowią doskonałą bazę do przygotowania do części praktycznej egzaminu CCIE. Bootcamp CCIE pozwalają na zdobycie szerokiego doświadczenie z zakresu obejmującego zagadnienia egzaminu CCIE Lab.

Forma oraz zakres Bootcamp CCIE został przygotowany z myślą o strukturze egzaminu CCIE Lab oraz w odniesieniu do poziomu trudności poszczególnych części, na które składają się następujące sekcje egzaminu:

CCIEExamLayout
  • Troubleshooting – 2 godziny (max 2,5 godziny)
  • Diagnostic – 0,5 godziny
  • Configuration – 5,5 godziny (min 5 godzin)

 

Zajęcia prowadzone są przez Inżynierów posiadających ważną certyfikację CCIE oraz ogromne doświadczenie zdobyte podczas rzeczywistych projektów implementacji rozwiązań sieciowych oraz projektów integratorskich.

Bootcamp CCIE zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich osobach chcących zdobyć umiejętności, na poziomie eksperta, szybkiego rozwiązywania problemów, jakie mogą wystąpić w sieci, efektywnego diagnozowania problemów oraz umiejętności wypracowania optymalnych technik konfiguracji, znacząco zwiększając swoje kompetencje zawodowe na najwyższym poziomie. Ponad to Bootcamp CCIE został przygotowany dla osób planujących podjęcie egzaminu CCIE Lab pozwalając uczestnikowi zapoznać się z formą egzaminu oraz zdobyć doświadczenie zwiększające szanse zdania egzaminu CCIE Lab. Zdobycie wiedzy dotyczącej egzaminu oraz możliwość rozmowy z inżynierem CCIE może zwiększyć pewność siebie podczas podejścia do egzaminu oraz rozwiać niepewności związane z formą, poziomem, złożonością oraz zakresem egzaminu.

 

BOOTCAMP CCIE składa się z dwóch pięciodniowych sesji:

Sesja 1: Configuration + Diagnostic 

Jednotygodniowe zajęcia, w trakcie, których realizowane są zadania praktyczne pozwalające na zdobycie doświadczenia w odniesieniu do dwóch części egzaminu, czyli części diagnostycznej oraz części konfiguracyjnej. W trakcie sesji realizowanych jest 8 pełnych topologii konfiguracyjnych, będących na poziomie złożoności oraz skomplikowania odpowiedniego do wymagań egzaminu CCIE Lab. Pomiędzy realizacją poszczególnych topologii włączone są elementy z zakresu wymagań części diagnostycznej egzaminu CCIE Lab.

CCIEDiagandConfig

Więcej szczegółów>>

Sesja 2: Troubleshooting

Jednotygodniowe zajęcia, w trakcie, których realizowane są zadania praktyczne pozwalające na zdobycie umiejętności, szybkiego oraz efektywnego diagnozowania i rozwiązywania problemów.
W trakcie sesji realizowanych jest około 200 (i więcej) ticketów swoim poziomem złożoności nieodbiegającym od wymagań egzaminu CCIE Lab. Bootcamp CCIE ukierunkowane są na realizację jak najwiekszej liczby zadań, przez co wyćwiczenie możliwie najkrótszego czasu rozwiazania zadanych problemów. 

CCIETshoot

 Więcej szczegółów>>

Wybierz sesję odpowiednią dla siebie. Obje sesje mogą być realizowane niezależnie przed uczesnika, jednak uczestnictwo w oby sesjach pozwalaja na zdobycie doświadczenia praktycznego odnoszączego się do kompleksowego zakresu egzaminu CCIE Lab i wszystkich jego części.

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.