Szkolenia HP

NO TRANSLATION AVAILABLE

 

HP ProCurve

TYLKO TERAZ, TYLKO U NAS!

 

   HP ProCurve a konkurencja, czyli o zaletach jawnych i ukrytych

 

Zapraszamy serdecznie na organizowane jedynie przez firmę IKS-NET szkolenie "HP ProCurve a konkurencja, czyli o zaletach jawnych i ukrytych". 

Szkolenie jest maksymalnie ukierunkowane na zajęcia praktyczne oraz możliwość zapoznania się ze sprzętem, jego konfiguracją oraz obsługą. Jest to niepowtarzalna okazja do zaznajomienia się z wydajnymi alternatywnymi rozwiązaniami sieciowymi, poznania szerokiego wachlarza funkcjonalności, a przede wszystkim sztuki wykorzystywania poszczególnych możliwości sprzętowych i systemowych, stosowania ich do implementacji, itp.

Dzięki autorskiemu programowi szkolenia słuchacz ma możliwość poznania interfejsów CLI oraz WEB urządzeń sieciowych HP w odniesieniu do urządzeń Cisco. Jest to doskonała okazja do skonfrontowania posiadanej wiedzy z nowym środowiskiem. Szkolenie zapewnia zdobycie wiedzy niezbędnej do bezproblemowego oraz płynnego poruszania się po systemach operacyjnych urządzeń sieciowych.

 

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających wiedzę w zakresie sieci komputerowych, które dotychczasowe umiejętności miały możliwość pielęgnować jedynie na sprzęcie firmy Cisco, jak również do osób pragnących zdobyć doświadczenie w pracy ze sprzętem HP. Szkolenie usatysfakcjonuje też tych, którzy ukończyli edukację kilkanaście lat temu i pragną zgłębiać wiedzę w zakresie innowacji w branży.

 

Co proponujemy?

We współpracy z działem HP ProCurve przygotowaliśmy nowatorskie szkolenie. Program merytoryczny szkolenia obejmuje:

 • Sprzętowe oraz systemowe funkcjonalności urządzeń sieciowych ProCurve
 • Konfiguracja przełączników HP ProCurve w celu implementacji urządzeń na brzegu sieci
 • Wykorzystanie CLI oraz interfejsu WEB do konfiguracji oraz monitorowania switch'y ProCurve
 • Konfiguracja VLAN'ów na switch'ach ProCurve
 • Efektywne wykorzystanie przełączników HP ProCurve
 • Urządzenia zapewniające wysoką dostępność oraz niezawodność usług
 • Efektywne zarządzanie połączeniami pomiędzy współpracującymi urządzeniami sieciowymi
 • Zarządzanie warstwą drugą z wykorzystaniem odpowiednich protokołów na switch'ach ProCurve
 • Voice over IP na switch'ach ProCurve oraz konfiguracja Power over Ethernet
 • Implementacja protokołów routingu dynamicznego oraz routingu statycznego na switch'ach ProCurve
 • Zarządzanie ruchem sieciowym z wykorzystaniem funkcjonalności urządzeń ProCurve
 • Implementacja mechanizmów ochrony oraz bezpieczeństwa sieciowego na switch'ach ProCurve
 • Inteligentny monitoring sieci z wykorzystaniem switch'ów ProCurve

 

Kto prowadzi?

Szkolenie prowadzone jest przez instruktorów, którzy są zarówno inżynierami HP jak i inżynierami Cisco, a przede wszystkim posiadają doświadczenie w pracy ze sprzętem sieciowym oraz w implementacji wielu projektów. Instruktorzy posiadają najwyższe certyfikacje HP - MASE.

 

Czego na szkoleniu nie ma?

 • Nudy oraz straty czasu na czytanie teorii dostępnej w książkach czy Internecie
 • Wykładania teorii bez treningu praktycznego
 • Opowieści i historii zapełniających czas szkolenia
 • Symulatorów sprzętu, wszystkie zajęcia odbywają się na maszynach HP

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu?

Najnowsze trendy i rosnąca popularność szkoleń świadczą o skuteczności tej formy zdobywania wiedzy i jej wyższości nad wiedzą zaczerpniętą
z książek, poradników czy Internetu.

Główną przyczyną powodzenia szkoleń są różnice i dyskrepancje pomiędzy wiedzą zdobytą w czasie studiów, a aktualnymi wymaganiami rynku pracy. Uczelnie przekazują głównie wiedzę teoretyczną, natomiast szkolenia uzupełniają ją o praktyczne umiejętności.

Pracodawcy coraz częściej zauważają korzyści płynące z posiadania w swoich kadrach wyszkolonych pracowników, którzy wykonują swoją prace efektywniej i gwarantują wysoką jakość świadczonych usług, czego wynikiem jest zadowolenie klientów i podniesienie prestiżu firmy.

 

Wymagania wstępne:

Certyfikacja Cisco CCNA lub równoważny zakres wiedzy.

 

Dodatkowe informacje oraz terminy szkoleń>>

 

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.