Bootcamp CCIE Configuration and Diagnostic

NO TRANSLATION AVAILABLE

CONFIGURATION AND DIAGNOSTICCCIETshoot

CONFIGURATION AND DIAGNOSTIC

Jednotygodniowe warsztaty, w trakcie, których realizowane są zadania praktyczne pozwalające na zdobycie doświadczenia w odniesieniu do dwóch części egzaminu, czyli części diagnostycznej oraz części konfiguracyjnej.


W trakcie sesji realizowanych jest 8 pełnych topologii konfiguracyjnych, będących na poziomie złożoności oraz skomplikowania odpowiedniego do wymagań egzaminu CCIE Lab. Pomiędzy realizację poszczególnych topologii włączone są elementy z zakresu wymagań części diagnostycznej egzaminu CCIE Lab.


Podczas egzaminu CCIE Lab kandydat otrzymuje zadanie skonfigurowania kompleksowej sieci zgodnie z przytoczonymi założeniami i wymaganiami. Zadania są tak przygotowane, aby zweryfikować wiedzę kandydata z zakresu wykorzystania poszczególnych technologii. Egzamin wymaga od kandydata ogromnego doświadczenia praktycznego w konfiguracji, aby zrealizować przekazane zadania egzaminacyjne.  Warsztaty Bootcamp pozwalają na zdobycie jeszcze większego doświadczenia praktycznego oraz doświadczenia w podejściu do realizacji zadań egzaminu. Egzamin CCIE Lab nie jest egzaminem „best practice”, dlatego też wymaga dodatkowego doświadczenia w rozumieniu i rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych. Warsztaty Bootcamp CCIE są doskonałym miejsce na przygotowanie do egzaminu CCIE Routing and Swithcing Lab.

 

Wymagania wstępne:

Warszaty Bootcamp CCIE obejmują kompleksowe zadania oraz maja bardzo dynamiczny charakter, dlatego też aby kandydat mógł nadążyć podczas realizowanych labolatorii, wymagane jest aby każdy słuchacz posiadał ugrunwowaną wiedzę z zakresu:

  • Certyfikacji do poziomu CCNP
  • Teoretycznej wiedzy obejmującej certyfikację CCIE Written Exam

 

Informacje organizacyjne:

Grupy:

Grupy Bootcamp CCIE składają się maksymalnie z 10 osób. Ilość osób w grupie jest ograniczona, aby zapewnić płynność oraz efektywność zajęć.

 

Forma zajęć:

Zajęcia składają się z serii laboratoriów, będących przykładami zastosowania technologii objętych egzaminem praktycznym CCIE. Zajęcia realizowane są na sprzęcie. Każdy kandydat ma dostęp do własnego zestawu urządzań, na którym realizuje poszczególne zadania. Zajęcia prowadzone są bardzo intensywnie oraz dynamicznie, w celu zapewnienia realizacji zadań Bootcamp CCIE.

 

Zajęcia:

Tryb tygodniowy - zajęcia odbywają się w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00
Liczba godzin: Kurs składa się z minimum 45 godzin

 

Materiały szkoleniowe:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe Bootcamp CCIE.

 

Sprzęt:

Dla każdegi uczestnika kursu przygotowany jest dedykowany zestaw sprzętu, niezbędny do realizacji zadań laboratoryjnych.

 

Język szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w języku polskim lub w języku angielskim.

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

IKS-net Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Gagarina 4,
54-620 Wrocław

 

Terminy warsztatów:

Kalendarz szkoleń

 

Certyfikacja:

Warsztaty pozwalają na przygotowanie do egzaminu Cisco CCIE Lab.  

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.