CyberSec First Responder: TDR

NO TRANSLATION AVAILABLE

CYBERSEC FIRST RESPONDER: THREAT DETECTION AND RESPONSE

CYBERSEC FIRST RESPONDER: THREAT DETECION AND RESPONSE to pod względem zakresu, najobszerniejsze szkolenie z bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci a także jedyne szkolenie w Europie zaakceptowane przez CESG.

Prezentowane Państwu szkolenie skierowane jest do osób wykonujących zadania związane z planowaniem i zabezpieczeniem danych i sieci, odpowiedzialnych za monitorowanie i wykrywanie incydentów oraz za podejmowanie stosownych działań z chwilą ich wykrycia.

Stanowi nieocenione źródło wiedzy dla tych, którzy są odpowiedzialni za planowanie działań zapobiegawczych. Swoim zakresem, szkolenie obejmuje tematykę budowania strategii, definiowania głównych ram oraz metodyk zarządzania bezpieczeństwem, narzędzia pomagające w zarządzeniu ryzykiem w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa. 

W trakcie szkolenia, słuchacze mają możliwość uzyskania unikalnej wiedzy niezbędnej do identyfikowania różnorodnych zagrożeń, do prawidłowego zaprojektowania konfiguracji i utrzymywania środowisk systemowych oraz środowisk sieciowych na zdefiniowanym (planowanym) poziomie bezpieczeństwa. Uzyskają wiedzę niezbędną do szacowania i audytowania poziomu bezpieczeństwa w organizacji, zbierania i analizowania danych inteligencji cyberbezpieczeństwa. Uzyskają wiedzę nt. niezbędnych reakcji na incydenty w przypadku ich wystąpienia.

Tematyka szkolenie skorelowana jest z obszarem zagadnień obejmującym zabezpieczanie danych i zagadnienia kryminalistyki komputerowej, w celu umożliwienia ustalenia bazowego poziomu bezpieczeństwa dla kompleksowego podejścia do celów bezpieczeństwa organizacji, przy wsparciu jednostki będącej na pierwszej linii obrony systemów oraz sieci.

Szkolenie zostało dostosowane przez nas do warunków polskich, tj. uwzględnia wymagania wynikające z wewnątrzkrajowych unormowań prawnych.

 

Glówna tematyka warsztatów obejmuje:
 • Assessing Information Security Risk
 • Creating an Information Assurance Lifecycle Process
 • Analyzing Threats to Computing and Network Environments
 • Designing Secure Computing and Network Environments
 • Operating Secure Computing and Network Environments
 • Assessing the Security Posture Within a Risk Management Framework
 • Collecting Cybersecurity Intelligence Information
 • Analyzing Cybersecurity Intelligence Information
 • Responding to Cybersecurity Incidents
 • Investigating Cybersecurity Incidents
 • Auditing Secure Computing and Network Environments

 

Akceptacja organizacji:

Szkolenie zostalo zaakceptowane przez następujące instytucje:
 • CESG the Information Security arm of GCHQ
 • National Technical Authority for Information Assurance - UK
 • NSA - National Security Agency

 

Wymagania wstępne:

Zalecane jest aby słuchacz posiadał wiedzę oraz umiejętności na poziomie CompTIA? A+?: A Comprehensive Approach, CompTIA? Network+?, CompTIA? Security+?.

 

Informacje organizacyjne:

Grupy:

Grupy składają się maksymalnie z 10 osób.

 

Forma zajęć:

W ramach zajęć prowadzone są wykłady, które popierane są zajęciami praktycznymi w laboratorium. Główny nacisk kładziony jest na część praktyczną. Nie ma ściśle wydzielonej części praktycznej oraz części wykładów. Zarówno wykłady oraz laboratorium dopełniają się wzajemnie zapewniając kompleksowość oraz jednolitość zajęć.

 

Zajęcia:

Tryb tygodniowy - zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach od 9:00 do 16:00
Liczba godzin: warsztaty składają się z 40 godzin lekcyjnych dla każdego modułu

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

IKS-net Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Gagarina 4,
54-620 Wrocław

 

Terminy warsztatów:

Kalendarz szkoleń

 

Certyfikacja:

Zakres szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy oraz umiejętności pokrywające zakres certyfikacji CyberSec First Responder: Threat Detection and Response (Exam CFR-101)

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.