Warsztaty CCNP Security SENSS

NO TRANSLATION AVAILABLE

IMPLEMENTING CISCO EDGE NETWORK SECURITY SOLUTIONS (SENSS)

IMPLEMENTING CISCO EDGE NETWORK SECURITY SOLUTIONS (SENSS) to kompleksowe warsztaty, pozwalając na przygotowanie do jednego z czterech egzaminów certyfikujących , zgodnie z nową ścieżką certyfikacyjną na poziomie Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security).

Celem warsztatów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa technologii
i urządzeń sieciowych, jak również zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrożenia i zarządzania rozwiązaniami bezpieczeństwa firmy Cisco dedykowanymi dla obszarów brzegowych wykorzystując przełączniki Cisco, routery Cisco i firewalle Cisco ASA.
W trakcie zajęć nacisk kładziony jest na praktykę i zdobywanie wiedzy empirycznej. Instruktorzy przekazują również wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonania zadań na sprzęcie laboratoryjnym. Uczestnicy mają możliwość zdobycia doświadczenia praktycznego z zakresu konfigurowania różnych zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa Cisco ograniczających zagrożenia z zewnątrz i zabezpieczających urządzenia funkcjonujące w poszczególnych warstwach sieci. Warsztaty nauczą jak zmniejszać ryzyko zagrożeń swojej infrastruktury IT i aplikacji wykorzystując mechanizmy bezpieczeństwa przełączników i routerów Cisco oraz dedykowanych rozwiązań bezpieczeństwa Cisco ASA.

 

Główna tematyka warsztatów obejmuje:

 • Identyfikacja bieżących zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT i aplikacji
 • Generalna wytyczna dla identyfikacji podatności sieci w zakresie bezpieczeństwa
 • Zrozumienie i wdrożenie rozwiązań bezpieczeństwa typu SecureX i TrustSec
 • Wdrożenie rozwiązań Cisco dla zarządzania infrastrukturą IT oraz kontrolą bezpieczeństwa w Control Plane
 • Mechanizmy bezpieczeństwa oraz kontroli bezpieczeństwa na poziomie warstwy 2 oraz 3 modelu OSI
 • Implikacje wynikające z wdrożenia mechanizmów kontroli bezpieczeństwa oraz identyfikacja wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla wybranych przypadków użycia
 • Implementacja rozwiązań firewall oraz innych rozwiązań bezpieczeństwa na urządzeniach Cisco ASA oraz routerach (ZBFW, CBFW, Botnet Traffic Filters)
 • Implementacja rozwiązań inspekcji ruchu na urządzeniach Cisco ASA oraz routerach.
 • Główne aspekty oraz zasady projektowania rozwiązań bezpieczeństwa opartych na rozwiązaniach IDS/IPS.
 • Zasady projektowania oraz wdrażania polityk bezpieczeństwa oraz inspekcji bazujących na tożsamości i aplikacji
 • Implementacja oraz analiza dynamicznych, statycznych translacji NAT/PAT  na urządzeniach Cisco ASA oraz Cisco IOS
 • Weryfikacja zaimplementowanych rozwiązań oraz metodyki rozwiązywania problemów.

 

Wymagania wstępne:

Możliwość przystąpienia do zajęć warsztatowych jest uwarunkowana:

 • Ukończeniem kursu Akademii Cisco CCNA, posiadaniem ważnego certyfikatu CCNA lub posiadaniem odpowiedniej wiedzy z zakresu tematycznego poruszanego podczas kursu Akademii Cisco CCNA
  lub
 • Ukończeniem kursu Akademii Cisco CCNP lub warsztatów CCNP, posiadaniem ważnego certyfikatu CCNP lub posiadaniem odpowiedniej wiedzy z zakresu tematycznego poruszanego w ramach certyfikacji CCNP

 

Informacje organizacyjne:

Grupy:

Grupy składają się maksymalnie z 10 osób.

 

Forma zajęć:

W ramach zajęć prowadzone są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne rozszerzane o część teoretyczną w zależności od potrzeb grupy.

 

Zajęcia:

Tryb tygodniowy - zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach od 9:00 do 16:00
Liczba godzin: warsztaty składają się z 40 godzin lekcyjnych dla każdego modułu

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

IKS-net Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Gagarina 4,
54-620 Wrocław

 

Terminy warsztatów:

Kalendarz szkoleń

 

Certyfikacja:

Ukończenie warsztatów CCNP Security Implementing Cisco Edge Network Security Solutions pozwala słuchaczom na zdanie międzynarodowego egzaminu certyfikującego Cisco 300-206 SENSS Implementing Cisco Edge Network Security Solutions.  

Ukończenie wszystkich 4 modułów warsztatów CCNP Security pozwala słuchaczom na bardzo dobre przygotowanie się do międzynarodowych egzaminów wchodzących w skład ścieżki certyfikującej oraz otrzymanie certyfikatu CCNP Security.  

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.