Warsztaty CCNP Security SIMOS

NO TRANSLATION AVAILABLE

IMPLEMENTING CISCO SECURE MOBILITY SOLUTIONS (SIMOS)

IMPLEMENTING CISCO SECURE MOBILITY SOLUTIONS (SIMOS) to kompleksowe warsztaty, pozwalając na przygotowanie do jednego z czterech egzaminów certyfikujących , zgodnie z nową ścieżką certyfikacyjną na poziomie Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security).

Celem warsztatów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa technologii i urządzeń sieciowych oraz ochrony danych przesyłanych przez infrastrukturę publiczną lub współdzieloną jak Internet poprzez implementację i utrzymanie rozwiązań Cisco VPN.
W trakcie zajęć nacisk kładziony jest na praktykę i zdobywanie wiedzy empirycznej. Instruktorzy przekazują również wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonania zadań na sprzęcie laboratoryjnym. Uczestnicy mają możliwość zdobycia w praktyce doświadczenia z zakresu konfigurowania i rozwiązywania problemów zdalnego dostępu i site-site VPN z wykorzystaniem Cisco ASA oraz  ruterów Cisco IOS.

 

Główna tematyka warsztatów obejmuje:

 • Omówienie zagadnień technologii VPN
 • Rozszerzenie zagadnień kryptografii
 • Identyfikacja typów VPN wykorzystywanych we współczesnych sieciach
 • Podstawowe zasady doboru rozwiązań VPN
 • Podstawy projektowania rozwiązań VPN w kontekście wymogów przedsiębiorstwa
 • Zasady implementacji oraz utrzymania VPN site-to-site oraz FlexVPN site-to-site
 • Zasady implementacji oraz utrzymania VPN Remote-Access, typu Clientless SSL, Cisco Anyconnect
 • Wdrażanie rozwiązań zabezpieczeń - Endpoint Security oraz Dynamic Access Policies

 

Wymagania wstępne:

Możliwość przystąpienia do zajęć warsztatowych jest uwarunkowana:

 • Ukończeniem kursu Akademii Cisco CCNA, posiadaniem ważnego certyfikatu CCNA lub posiadaniem odpowiedniej wiedzy z zakresu tematycznego poruszanego podczas kursu Akademii Cisco CCNA
  lub
 • Ukończeniem kursu Akademii Cisco CCNP lub warsztatów CCNP, posiadaniem ważnego certyfikatu CCNP lub posiadaniem odpowiedniej wiedzy z zakresu tematycznego poruszanego w ramach certyfikacji CCNP

 

Informacje organizacyjne:

Grupy:

Grupy składają się maksymalnie z 10 osób.

 

Forma zajęć:

W ramach zajęć prowadzone są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne rozszerzane o część teoretyczną w zależności od potrzeb grupy.

 

Zajęcia:

Tryb tygodniowy - zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach od 9:00 do 16:00
Liczba godzin: warsztaty składają się z 40 godzin lekcyjnych dla każdego modułu

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

IKS-net Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Gagarina 4,
54-620 Wrocław

 

Terminy warsztatów:

Kalendarz szkoleń

 

Certyfikacja:

Ukończenie warsztatów CCNP Security Implementing Cisco Secure Mobility Solutions pozwala słuchaczom na zdanie międzynarodowego egzaminu certyfikującego Cisco 300-209 SIMOS Implementing Cisco Secure Mobility Solutions

Ukończenie wszystkich 4 modułów warsztatów CCNP Security pozwala słuchaczom na bardzo dobre przygotowanie się do międzynarodowych egzaminów wchodzących w skład ścieżki certyfikującej oraz otrzymanie certyfikatu CCNP Security.  

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.