Warsztaty CCNP Security SITCS

NO TRANSLATION AVAILABLE

IMPLEMENTING CISCO THREAT CONTROL SOLUTIONS (SITCS)

IMPLEMENTING CISCO THREAT CONTROL SOLUTIONS (SITCS) to kompleksowe warsztaty, pozwalając na przygotowanie do jednego z czterech egzaminów certyfikujących , zgodnie z nową ścieżką certyfikacyjną na poziomie Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security).

Celem warsztatów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa technologii i urządzeń sieciowych oraz wdrażania Cisco's Next Generation Firewall (NGFW) jak również Web Security, Email Security i Cloud Web Security. Warsztaty dostarczają uczestnikom podstawową wiedzę i umiejętności wdrożenia i zarządzania bezpieczeństwem firewalli Cisco ASA z wykorzystaniem rozwiązań produktowych Cisco Next Generation integrujących Cisco Prime Security Manager.
W trakcie zajęć nacisk kładziony jest na praktykę i zdobywanie wiedzy empirycznej. Instruktorzy przekazują również wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonania zadań na sprzęcie laboratoryjnym. Uczestnicy mają możliwość zdobycia w praktyce doświadczenia z zakresu konfigurowania różnych zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa Cisco ograniczających zagrożenia z zewnątrz i zabezpieczających ruch przechodzący przez firewall.

 

Główna tematyka warsztatów obejmuje:

  • Cisco ASA Next-Generation Firewall (NGFW)
  • ochrona przed zagrożeniami typu malware Cisco Web Security
  • ochrona maili z wykorzystaniem Cisco Email Security Solution
  • konfiguracja Web Security, Cisco Cloud Web Security Connectors
  • zarządzanie regułami wejściowymi i wyjściowymi Cisco Email Appliance

 

Wymagania wstępne:

Możliwość przystąpienia do zajęć warsztatowych jest uwarunkowana:

  • Ukończeniem kursu Akademii Cisco CCNA, posiadaniem ważnego certyfikatu CCNA lub posiadaniem odpowiedniej wiedzy z zakresu tematycznego poruszanego podczas kursu Akademii Cisco CCNA
    lub
  • Ukończeniem kursu Akademii Cisco CCNP lub warsztatów CCNP, posiadaniem ważnego certyfikatu CCNP lub posiadaniem odpowiedniej wiedzy z zakresu tematycznego poruszanego w ramach certyfikacji CCNP

 

Informacje organizacyjne:

Grupy:

Grupy składają się maksymalnie z 10 osób.

 

Forma zajęć:

W ramach zajęć prowadzone są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne rozszerzane o część teoretyczną w zależności od potrzeb grupy.

 

Zajęcia:

Tryb tygodniowy - zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach od 9:00 do 16:00
Liczba godzin: warsztaty składają się z 40 godzin lekcyjnych dla każdego modułu

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

IKS-net Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Gagarina 4,
54-620 Wrocław

 

Terminy warsztatów:

Kalendarz szkoleń

 

Certyfikacja:

Ukończenie warsztatów CCNP Security Implementing Cisco Threat Control Solutions pozwala słuchaczom na zdanie międzynarodowego egzaminu certyfikującego Cisco 300-207 SITCS Implementing Cisco Threat Control Solutions

Ukończenie wszystkich 4 modułów warsztatów CCNP Security pozwala słuchaczom na bardzo dobre przygotowanie się do międzynarodowych egzaminów wchodzących w skład ścieżki certyfikującej oraz otrzymanie certyfikatu CCNP Security.  

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.