Medycyna

 

Obsługa medyczna pacjenta, będąca istotą funkcjonowania ośrodka zdrowia (szpitala, ambulatorium, ZOZ-u) jest zależna w poważnym stopniu od jakości działania służb wspomagających (technicznych, administracyjnych). Oczekiwania pacjentów w zakresie szybszej i lepszej opieki są trudne do wyobrażenia bez wsparcia informatycznego.

Firma IKS-NET sp. z o.o. jest bardzo mocno zaangażowana w obsługę sektora medycznego. Znaczenie ochrony zdrowia w życiu każdego rozumiemy bardzo osobiście. Dlatego wszelkie zlecenia dla służby zdrowia traktujemy ze szczególną uwagą. Proponujemy rozwiązania, które pozwalają na redukcję kosztów, rozumianych zarówno jako wydatki na zakup jak i długoterminowe nakłady na eksploatację.

Nasze propozycje obejmują dostawy odpowiednio dobranego sprzętu i oprogramowania, zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonej informacji, pomoc w użytkowaniu aplikacji bazodanowych. Prowadzimy wsparcie serwisowe dla wielu szpitali i ZOZ-ów, dzięki czemu zasoby informatyczne są rzeczywistym i stałym narzędziem zwiększającym efektywność funkcjonowania tych ośrodków. Możemy podłączyć wiele urządzeń diagnostycznych do sieci komputerowej celem udostępnienia informacji lub archiwizowania danych pomiarowych. Wdrażamy systemy wspomagające zarządzanie zasobami informatycznymi, pozwalające zmniejszyć koszty przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zapraszamy serdecznie do współpracy wszystkich zainteresowanych naszymi systemami. Służymy wsparciem technicznym, pomocą przy doborze oraz konfiguracji systemów.

 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.