Szkolenia i warsztaty

Nasza Firma projektuje i wdraża usługi z zakresu szeroko rozumianego IT. Nasi pracownicy w oparciu o swoje doświadczenie i  nieustannie pogłębianą wiedzę angażują się także w projekty szkoleniowe, trenerskie i edukacyjne. Swoje wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań integrujących najnowsze technologie oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu nasi Instruktorzy przekładają najwyższej jakości szkolenia. Biorąc pod uwagę aktualne trendy i oczekiwania Klientów (wykwalifikowanych specjalistów w zakresie IT oraz osób rozpoczynających swoją działalność w branży) oferta szkoleniowa jest modyfikowana i przystosowywana do ich indywidualnych potrzeb oraz do wymagań rynkowych.

Zapewniając aktualną ofertę kursową poruszającą najnowsze zagadnienia i pozwalającą na poznanie nowych, ciągle dynamicznie rozwijających się technologii, umożliwiamy stały rozwój naszych Klientów. Jednocześnie kształcenie w ramach naszych kursów w pełni odpowiada profilom europejskich wymagań.


Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową pozwalającą na zdobywanie nowej wiedzy, jak również na jej ciągłe poszerzanie. Wiedza zdobyta
w ramach oferowanych przez nas szkoleń pozwala na optymalne wykorzystanie systemów sieciowych opartych na technologiach Cisco, HP, DELL oraz systemów Microsoft.

    

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach?

Obecnie szkolenia są jedną z najbardziej popularnych form zdobywania wiedzy. Ta zdobyta w czasie studiów to głównie teoretyczna znajomość zagadnień, szkolenia gwarantują jej uzupełnienie o wiedzę empiryczną.

Pracodawcy coraz częściej zauważają płynące z posiadania w swoich kadrach wyszkolonych pracowników, którzy wykonują swoją prace efektywniej i gwarantują wysoką jakość świadczonych usług czego wynikiem jest zadowolenie klientów i podniesienie prestiżu firmy. 

Nasze Szkolenia zapewniają podniesienie świadomości, umiejętności oraz kompetencji w zakresie sieci komputerowych, systemów operacyjnych, bazo-danowych oraz wielu innych procesów zachodzących w środowiskach IT. Znajomość systemów informatycznych i technologii sieciowych  pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów oraz utrzymanie do nich dostępu. Dzięki wysokiemu poziomowi wiedzy programiści  tworzą czytelne
i wydajne aplikacje, administratorzy są w stanie szybciej diagnozować i usuwać awarie.

Teoria teorią...

Szkolenia odbywające się w naszej firmie są prowadzone przez praktykujących inżynierów, którzy na co dzień projektują i wdrażają rzeczywiste systemy informatyczne. Stałe rozwiązywanie problemów oraz implementowanie nowych rozwiązań pozwala, oprócz profesjonalnego programu szkolenia, zapewnić Państwu ciekawe prowadzenie zajęć, a przede wszystkim przekazać fachową wiedzę oraz doświadczenie i wiedzę praktyczną.

Trening czyni mistrza! Sala szkoleniowa

Jednym z głównych filarów szkoleń jest jasne, czytelne i zrozumiałe przedstawianie elementów teoretycznej wiedzy podczas zajęć i ćwiczeń praktycznych, do których przykładana jest największa atencja. Dlatego właśnie część teoretyczna każdego kursu połączona jest treściowo z odpowiednimi ćwiczeniami umożliwiającymi doskonalsze zrozumienie, przetwarzanie  i utrwalenie prezentowanego materiału. Instruktorzy prowadzący poszczególne bloki szkoleniowe pozostają do stałej dyspozycji kursantów podczas całego szkolenia.

Kadra szkoleniowa, instruktorzy, trenerzy

Instruktorzy prowadzący szkolenia z zakresu technologii Microsoft oraz technologii sieciowych Cisco posiadają duże doświadczenie, zarówno pod względem prowadzenia szkoleń jak i implementacji różnorodnych rozwiązań najnowszych technologii. Doświadczenie tutorów pozwala na sprawne przedstawianie omawianych zagadnień, efektywne przekazywanie wiedzy kursantom,  poznanie rzeczywistych możliwości wdrożeniowych, przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. O wysokim poziomie i doskonałym przygotowaniu instruktorów prowadzących szkolenie świadczą uznane, liczne certyfikaty oraz wdrażane projekty.

Materiały dydaktyczne

Pomoc dydaktyczna zapewniana jest uczestnikom również w postaci materiałów szkoleniowych zawierających informacje istotne w trakcie kursu
jak i po jego zakończeniu. 

 


 

IKS

© 2008 IKS-NET.